Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain 10§ ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.10.2018. Päivitetty 30.11.2021.

1. Rekisterinpitäjä

TVideo/Tero Tuiskula
Opintie 1-3 A 23
39100 Hämeenkyrö
(040) 503 2278

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tero Tuiskula
tero.tuisnospamkula@tvideo.fi

3. Rekisterin nimi

TVideon verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön vapaaehtoinen rekisteröityminen TVideon verkkokauppaan. Tilauksen yhteydessä syntyy sopimusperuste henkilötietojen tallentamiselle ja käsittelylle.

5. Mitä tietoa kerätään ja miksi 

Oletuksena sivusto ei tallenna mitään henkilötietoa vierailijoistaan.

Tilauksen tehdessään käyttäjältä pyydetään nimi, laskutus- ja toimitusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Asiakkaan rekisteröityessä verkkokauppaan tallennetaan käyttäjätunnus ja salasana. Tallennettuja tietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin: tilausten käsittelyyn, tilitietojen ja tilauksen tietojen lähettämiseen asiakkaalle, maksujen käsittelyyn ja käyttäjätilin luomiseen kauppaan ja velvoitteiden noudattamiseen, kuten verojen maksamiseen.

Asiakkaan luodessa tilin, tallennetaan hänen nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero, jotta tulevissa tilauksissa voidaan kassalla täyttää tarvittavat kentät automaattisesti.

Tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan, kuin käyttötarkoituksen mukaan on tarpeellista. Jos asiakas ei ole kirjautunut tililleen tai ei ole tilannut vuoteen, tili ja sen tiedot poistetaan automaattisesti. Kirjanpitolain vaatimusten täyttämiseksi tilaustiedot on säilytettävä kuusi vuotta tilausvuoden jälkeen.

Kauppaan rekisteröityneet käyttäjät voivat antaa tuotearvioita ja kommentteja, jotka tallennetaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Evästeet

Mikäli henkilöllä on tili TVideo kaupassa, kirjautuessaan sivustolle asetetaan väliaikainen eväste, jolla päätellään tukeeko selain evästeitä. Tämä ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan selainikkuna suljettaessa.

Kirjautuessa asetetaan useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- ja näyttöasetukset. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät vuoden päästä. Mikäli käyttäjä valitsee kirjautumisen yhteydessä ”muista minut”, kirjautumistietoja säilytetään kahden viikon ajan. Ulos kirjauduttaessa kirjatumiseen liittyvät evästeet poistetaan samalla.

Kaupassa vieraillessaan evästeiden avulla seurataan katsottuja tuotteita, Evästeitä käytetään myös tallentamaan ostoskorin sisältö, jotta se ei katoa sivustoa selailtaessa.

Yhteydenottolomake

Yhteydenottolomakkeen tietoja ei tallenneta rekisteriin, vaan ne lähetetään suoraan sähköpostitse sivuston ylläpitäjälle.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tulevat tiedot saadaan pääsääntöisesti suoraan asiakkaalta rekisteröitymisen ja/tai tilauksen yhteydessä tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovuttaminen

Tilausten postittamiseksi asiakkaalle, henkilön nimi ja osoite luovutetaan postille.

Muille osapuolille tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojaus ja luottamuksellisuus

Rekisterin tietoja pääsee käsitelemään ainoastaan sivuston ylläpitäjä, joka toimii samalla rekisterin pitäjänä. Pääsy ylläpitosivulle on suojattu vahvalla salasanalla. Sivustosta otetaan päivittäin varmuuskopio tietojen katoamisen ja vahingoittumisen varalta. Tietomurtoja vastaan tiedot on suojattu webhotellin toimesta palomuurilla ja muilla tarvittavilla suojaustoimilla.

TVideon internet -sivujen liikennöinti on salattu käyttäen SSL protokollaa. Asiakkaan tulee myös itse varmistaa, ettei SSL protokollan käyttöä ole estetty selaimen asetuksissa.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja tarvittaessa muuttaa itse niitä kirjautumalla omaan profiiliinsa. Halutessaan henkilö voi kirjallisesti pyytää täydellisen vedoksen omasta rekisterisisällöstään. Pyyntöön vastataan pääosin kuukauden kuluessa pyynnöstä.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista. Poistaminen voidaan tehdä viivytyksettä, mikäli kyseessä oleva henkilö ei ole tilannut kaupasta poistopyyntöpäivää edeltäneen kuuden kalenterivuoden aikana. Muussa tapauksessa kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti asiakkaan tilaustiedot voidaan poistaa vasta kuuden kalenterivuoden kuluttua viimeisestä tilauksesta. Poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. Dokumentin päivittäminen

TVideo varaa oikeuden päivittää Rekisteri- ja tietosuojaselostetta tarpeen mukaan ilmoittamatta siitä erikseen. Tehdyt muutokset astuvat voimaan niiden julkaisupäivänä.